Renovatie & Ombouw

Renovatie in woning- en utiliteitsbouw stelt aparte eisen aan ontwerpen, installaties en systemen. Woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers vragen ons mee te denken in oplossingen. We dragen bij aan betere begrotingen, besparingen en stroomlijning in de uitvoering. Grootschalige renovaties doen we in de hotel- en dienstensector. Ombouw van bestaande objecten naar mega studentenhuisvesting valt daar ook onder. Onze mensen kennen het belang van strakke opleverdata. Bij diverse renovatieprojecten speelt monumentenzorg een rol. Bijna alle soorten renovaties zijn complex en vergen een goed ingespeeld team. Ervaring in renovatie is onmisbaar, net zoals slim denken en doen. Want technische problemen worden vaak ‘in het werk’ opgelost. Renoveren en ombouwen vergt een aparte mentaliteit en creativiteit. Onze renovatieteams hebben de kennis, de ervaring. Ze zorgen dat het werkt – altijd.