P-garages

Je rijdt naar binnen, je rijdt er uit. Probleemloos, als het goed is. Daar zorgen wij voor. Parkeergarages ogen eenvoudig. Schijn bedriegt, het zijn uitermate complexe bouw- en installatiewerken. Overwegend grootschalig en meestal vervaardigd in stortbouw.
Alle facetten van energie- en data-infrastructuur komen hier samen. Denk aan (nood)verlichting, gasdetectie, signalering, alarmering, routering, aansluiting op liften, roltrappen, rolpaden. Grote vermogens die beheersbaar moeten zijn, onder alle omstandigheden. Uitval mag niet voorkomen, 7×24 operationeel stelt hoge eisen. Energiekosten besparen is daarbij actueler dan ooit. Op basis van 10 jaarsexploitatie maken wij met LED-technologie extreme besparingen mogelijk. Onze kennis en ervaring met LED-technologie maakt ook renovatie van bestaande P-garages aantrekkelijk. Zie het LED-besparingsvoorbeeld.