Hotels, shoppingmalls, bedrijfsobjecten

Realisatie van hotels, shoppingmalls, supermarkten, speciaalwinkels en bedrijfsobjecten. Grote verschillen per project. Twéé belangrijke overeenkomsten: er komen veel disciplines samen én opleverdata zijn heilig. In het ontwerpstadium worden belangrijke besparingen gerealiseerd. Strakke coördinatie én flexibiliteit bij de uitvoering verkorten de bouwduur. Overlegpartner in beginstadia, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Co-making, ketenintegratie, lean opereren, 3D BIM; stuk voor stuk aspecten waarmee we ons onderscheiden. Van deel-aspecten tot en met totale gebouwenbeheersystemen.
Opdrachtgevers wéten dat een sterk bouwteam essentieel is. Ook ervaring, reputatie en continuïteitszekerheid zijn hun selectiecriteria. De zekerheid dat op het juiste moment de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is weegt zwaar. Blom Elektrotechniek BV heeft de kritische massa die flexibel opschalen garandeert. We zorgen dat het werkt – altijd.